Kategorie

Z przyczyn niezależnych od nas nastąpiła konieczność zmiany adresu sali treningowej.

Obecnie treningi Ken-jutsu odbywają się w nowym miejscu, w Krakowie ul. Kamienna 8, w rejonie Dworca Towarowego PKP.

Wszystkich chętnych do ćwiczenia latem zapraszamy!